LaCGTina Nº30 Metal Barcelona

SIS ANYS DESPRÉS El 3 d’octubre del 2017, va tenir lloc la vaga general més massiva i participativa feta en «democràcia» a Catalunya, amb l’intent de ser amagada i silenciada per part de les elits anomenant-la «aturada de país».